Länkar

 

www.lrf.se

Bild föreställande: LRFLantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och näringslivsorganisation för alla som äger eller brukar jord och skog, och för deras gemensamma företag inom lantbrukskooperationen. LRF – som har drygt 163 000 medlemmar – ska bidra till att skapa förutsättningar för uthålliga och konkurrenskraftiga företag, och till att utveckla livs- och företagsmiljöer på landsbygden.

 

www.krav.se

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för ekologisk mat. Vi utgår från den ekologiska grunden och ställer dessutom höga kvalitétskrav på bland annat god djuromsorg, socialt ansvar och minskad klimatpåverkan. KRAV-certifierad mat odlas utan kemiska bekämpningsmedel och innehåller inga naturfrämmande tillsatser.